VORMINGEN

VORMING OP MAAT

Via interactieve vormingen worden de deelnemers bijgeschoold in diverse thema's. Onze vormingen worden aangepast op maat van de aanvragende organisatie en dit zowel naar duur, inhoud, doelgroep...

De thema's van Blad Steen Schaar kunnen ondergebracht worden in vier grote categorieën:

1. BEGELEIDERSHOUDING
Hoe sta ik als begeleider voor een groep en hoe ga ik om met mijn groep en de dynamieken binnen mijn groep. Sessies binnen deze pijler zijn gericht op de achtergrond (maatschappelijke kwetsbaarheid, armoede, uitsluiting...) van kinderen en jongeren, maar ook op groepsprocessen (groepsdynamica, inspraak, participatie, pesten en/of conflicthantering) en situaties die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag (Straffen & belonen en extreem moeilijk gedrag (agressie, weglopen, blokkeren)).

2.SPEL
Hoe ontwikkel ik als begeleider een spel en hoe breng ik dit in de praktijk. Sessies binnen deze pijler gaan over spelontwikkeling (spelopbouw, brainstormtechnieken, inkleding, creativiteit...), over nieuwe vormen van spel (spelimpulsen, muzische domeinen drama en/of beeld, talenten en -ontwikkeling...) als over speluitleg.

3.TEAM
Binnen deze pijler richten we ons op samenwerking en het team. Naast teambuilding en sessies waarbij een team beter leert samenwerken, focussen we onder deze pijler ook op zaken als kennismaking, communicatie, feedback geven, zelfzorg, omgaan met weerstand... Daarnaast zijn er voor mensen met meer verantwoordelijkheid ook sessies ivm vergadertechnieken en coaching. De vorming werken met groepen NA/EINDE Corona is binnen deze pijler meest actueel! In deze vorming gaan we coronaproof aan de slag met de groep om de opstart, uitwisseling en de samenwerking na soms maanden online/apart in bubbels te werken.

4.VORMING2
Als laatste geven we ook vorming over het vorming geven op zich! We gaan dieper in op de voorbereiding van een vorming, de opbouw, verschillende leerstijlen, het gebruik van werkvormen en natuurlijk ook de begeleidershouding. We focussen hierbij naast de fysieke vormingen ook op online vormingen. In de vorming ONLINE WERK(VORM)EN ZOOMen we (letterlijk én figuurlijk) in op het online werken, het creëren van online interactie, het begeleiden van online leerprocessen én online werkvormen.

Naast deze 4 categorieën bieden we ook de vorming Een TOEGANKELIJKE WERKING aan. In deze vorming gaan we aan de slag met de groep om in te zoomen op het concept 'toegankelijkheid' en kijken we samen welke maatregelen we kunnen nemen om de werking toegankelijker te maken voor deelnemers & hun ouders. Deze vorming wordt meestal gekoppeld aan een begeleiding op maat van een organisatie.

"Fijn dat we zelf mochten denken en doen!"
KINDERBEGELEIDER
Deelnemer vorming spelontwikkeling

HOE GAAN WE TE WERK?

Stel uw vraaag

Contacteer ons met een vraag! Dit kan via hvanhee@kessels-smit.com of via 0476/589104!

Vraagverduidelijking

Samen gaan we op zoek naar welke vorming of ondersteuning het beste is voor jouw organisatie! Als we kiezen voor een vorming, dan bekijken we de duur, de inhoud, de locatie... om de vorming op maat aan te bieden.

Opstellen van een offerte

Op basis van de vraagverduidelijking wordt een offerte opgesteld voor een vorming op maat.

Vorming op maat

Als de offerte goedgekeurd wordt gaan we over tot actie en wordt de vorming gegeven.

Facturatie

Na de vorming ontvang je de factuur; op basis van de eerder goedgekeurde offerte.

VOLG ONS VIA FACEBOOK & INSTAGRAM