INTERVISIE

Intervisie

Intervisie is een ruim begrip, dat in heel veel verschillende betekenissen wordt gebruikt. Wij gebruiken het als een gestructureerde, begeleide methode om aan collegiaal werkoverleg te doen. Het eigen functioneren binnen het kader van de organisatie wordt in vraag gesteld. Via casussen onderzoeken we ook wat zich afspeelt tussen mij en de anderen, zoals ouders, collega's, teamgenoten, mensen uit andere afdelingen... Het is echter meer dan het bespreken van afzonderlijke gevallen. We kijken in feite naar patronen, waarbij we ervan uit gaan dat veranderingen alleen tot stand kunnen komen als wijzelf het initiatief daartoe nemen en waarbij de groep helpt om oplossingen te zien. Intervisie is geen supervisie: er worden geen deskundigen aangetrokken. Intervisie is geen therapie: het gaat om mijn functioneren in de werksituatie, niet in mijn leven in het algemeen. Het leerproces situeert zich in de groep. Als iemand een probleem brengt en de intervisie verloopt goed, dan leert iedereen van dat probleem.
Ook een intervisie is ONLINE mogelijk!

"De intervisie heeft ervoor gezorgd dat ik mijn probleem anders aangepakt hebt!"
JEUGDWELZIJNSWERKER
Deelnemer Intervisie

HOE GAAN WE TE WERK?

Stel uw vraaag

Contacteer ons met een vraag! Dit kan via hvanhee@kessels-smit.com of via 0476/589104!

Vraagverduidelijking

Samen gaan we op zoek naar welke vorming of ondersteuning het beste is voor jouw organisatie! Als we kiezen voor een intervisie, dan bekijken we de duur, de inhoud, de locatie...

Opstellen van een offerte

Op basis van de vraagverduidelijking wordt een offerte opgesteld voor één of meerdere intervisiemomenten.

Intervisie

Als de offerte goedgekeurd wordt gaan we over tot actie en gaan we over tot intervisie.

Facturatie

Na de intervisie(s) ontvang je de factuur; op basis van de eerder goedgekeurde offerte.

VOLG ONS VIA FACEBOOK & INSTAGRAM